En blogg från SKL

It-tempen för skola och förskola

Systematik i arbetet

En värdering görs, en handlingsplan tas fram – check på den. Sen blev det inte mer. En hyllvärmare. Hur får man kontinuitet och systematik i arbetet med LIKA?

I vår facebookgrupp hoppas vi att ni delar med er av utmaningar och möjligheter kring just detta. Hur har ni löst det för att få en kontinuitet i arbetet? Vi ser följande förutsättningar och möjligheter – tillika utmaningar:

  • En övergripande roll – någon som håller ihop arbetet, som knackar på axeln, erbjuder stöd i arbetet och som ansvarar för uppföljning.
  • Tydlighet från förvaltning och ledning att LIKA ska användas – att LIKA finns med i årshjulet.
  • Att skolans/förskolans digitalisering är på agendan och följs upp t.ex. i det systematiska kvalitetsarbetet (där LIKA är ett redskap).
  • Att det finns gemensamma mallar för såväl skolornas/förskolornas handlingsplaner som förvaltningens – så att en röd tråd finns och blir tydlig i förändringsarbetet.
  • Uppföljning och utvärdering av handlingsplanerna och dess innehåll, men också av själva LIKA-arbetet.

 

Inspiration på vägen:

Mittköpings övergripande mål och handlingsplaner

Mall – handlingsplan Exempelskolan (pdf – finns i wordfil i LIKA-verktyget, under Använd LIKA)

Bibliotek mätbara mål förskola (baserad på LIKA version 1.0 – men går enkelt att applicera på 2.0)

Bibliotek mätbara mål skola (baserad på LIKA version 1.0 – men går enkelt att applicera på 2.0)

skl logotyp