En blogg från SKL

It-tempen för skola och förskola

Filmer och stödmaterial

Det finns en liten filmserie kring verktyget som utökas allt eftersom. Samtliga filmer finns på SKL:s Youtubekanal och i spellistan LIKA, it-tempen för skola och förskola, om du t.ex. vill prenumerera för att inte missa när vi lägger upp något nytt ;-)

Film 1 gjordes i samband med lanseringen av LIKA-verktyget för skolan så en del innehåll kan verka ”förlegat”, men grundprinciperna och tankarna bakom verktyget förklaras där. Vi fortsätter att komplettera med fler filmer och annat stödmaterial efter hand här på bloggen, se t.ex. Bibliotek med mätbara mål!

Senaste ”how-to” filmerna (jan 2018): Att publicera en värdering och Att jämföra publicerade värderingar

Att publicera en värdering

Att jämföra publicerade värderingar

Samtal med Johan Engdahl, AvMedia Kalmar om LIKA 2.0, september 2016
En film där vi samtalar om LIKA, vad det är och hur man kan arbeta med det. En liten demo av verktyget ingår också.

Nyheter för kommunansvariga, januari 2016
En film för framför allt kommunansvariga, eftersom den visar några nya funktioner som kommit för att förenkla det kommunövergripande arbetet.

Film 1, LIKA, it-tempen för skolan – varför då?
En film från juni 2014, som beskriver varför och hur verktyget togs fram och vad det består av

Film 2, LIKA, it-tempen för skola och förskola – hur då? Uppdaterad aug-15
En film som beskriver  hur själva verktyget fungerar, hur du som rektor gör en skattning, får en sammanställning och handlingsplan

Film 3, LIKA, it-tempen för skola och förskola – sen då? Uppdaterad aug-15
En film som beskriver hur man kan arbeta vidare efter att värderingen är gjord. Hur man ser sin värdering i sammanställningen, kan exportera den till excel, hur excelfilen är uppbyggd och hur man kan arbeta vidare.

 

Film 4, LIKA, it-tempen för skola och förskola – arbetsmodell
En film som beskriver några tankar och idéer kring arbetsmodell.

Film 5, LIKA, it-tempen för skola och förskola – kommunansvarig
En film för framför allt kommunansvarig. En lite längre film som går igenom användarhantering och hur man kan arbeta med sammanställningar, publicerade värderingar, exporterade till excel osv.

Bibliotek med mätbara mål

Styrgruppen har tagit fram en lista med förslag på mätbara mål och hur man kan följa upp dessa. Listan är tänkt som idébank att plocka ur, formulera om så de passar osv.  Här finns förslagen: Bibliotek mätbara mål aug 2015

Sedan mars 2016 finns också förslag på mätbara mål gällande förskolan. Förslagen hittar du båda här och i själva verktyget, under fliken Använd LIKA:  Bibliotek mätbara mål Fsk mars 2016

Härliga hälsningar med tips och råd från LIKA-piloterna:

Västerbotten:
Delprojekt Västerbotten

Helsingborg:

Trelleborg:

 

skl logotyp