En blogg från SKL

It-tempen för skola och förskola

Utveckling och förvaltning

Under våren 2014 testade och utvärderade skolor från norr till söder  LIKA, it-tempen för skolan. Det var en blandning av större skolor och mindre, av grundskolor och gymnasium. En bra spridning där vi samlade erfarenheter från ett införande i såväl glesbygd som större orter. Erfarenheter som varit värdefulla i arbetet med anpassningen av verktyget, framtagande av tips och vägledningar kring hur man bäst och enklast arbetar med modellen.

Västerbottens län
Norsjö
Skellefteå
Storuman
Umeå
Vindeln

Söderöver
Helsingborg
Lund
Trelleborg

Stockholmsregionen
Lidingö
Värmdö
Uppsala

Västerut
Kungsbacka

Utöver piloterna arbetade vi också tillsammans med andra organisationer och aktörer. De kommuner som deltagit i iFous program för digitalisering i skolan varit med t.ex.

Styrgrupp pilotfas/införande:
Johanna Karlén (SKL/Lund), Mats Johansson (Region Västerbotten), Johan Aspersand (Uppsala), Björn Söderlund (Lidingö), Marielle Hellman (Värmdö), Elisabet Teghult Mayner (Kungsbacka), Edward Jensinger (Helsingborg), Jan Jönsson (Trelleborg).

Slutrapport och delrapport
Slutrapporten för projektet finns här: Slutrapport LIKA, it-tempen för skolan

Västerbottens delrapport om arbetet med LIKA, it-tempen för skolan, i ett län finns här:
LIKA rapport delprojekt Västerbotten

Styr- och förvaltningsgrupp 2017:
Johanna Karlén (SKL/Lund), Magdalena Kågström (Skellefteå), Johan Aspersand (Uppsala), Björn Söderlund (Lidingö), Fredrik Söderlund (Västerås), Elisabet Teghult Mayner (Kungsbacka) och Edward Jensinger (Malmö).

Styr- och förvaltningsgruppen träffas några gånger varje år och går då igenom innehåll, eventuell input som kommit och diskuterar olika utvecklingsbehov, behov av stödmaterial o.s.v.

skl logotyp