En blogg från SKL

It-tempen för skola och förskola

På gång

Här samlar vi information om vad som är på gång – olika konferenser vi kommer vara med på, seminarium som anordnas etc.!

Kika på LiKA för lärare på SETT
pedagogspåret på SETT-dagarna i Stockholm den 11/4 finns tillfälle att kika lite mer på verktyget som lanseras i slutet av april.

LiKA för lärare
Tack vare crowd funding och bidrag från ett helt gäng skolhuvudmän och några leverantörer startade vi hösten 2017 arbetet med att utveckla ytterligare ett syskon till LIKA – ett med målgrupp lärare. Löpande information kommer här på bloggen och i vår facebookgrupp.

Arbetsgruppen som jobbar med att ta fram underlaget har alla lärarbakgrund och kommer från några av de kommuner som är med och bidrar finansiellt. Gruppen består av: Cecilia Hasselberg (Kungsbacka), Elisabet Lindström (Skellefteå), Frida Hellgren Kesti (Göteborg), Jenny Petersson (Mölndal), Jonas Sjögren (Malmö), Lina Thörneby (Sjöbo), Maja Fernlöf (Uppsala), Martin Tallvid (Göteborg), Patrik Gustafsson (Västerås), Susanna Frigghe (Nacka) och Johanna Karlén (SKL)

Version 3.0 av LIKA lanseras den 28/8 2017
Mer information om förändringarna kommer att finnas i verktyget, men i stort handlar det om en uppdatering av indikatorerna, ett par nya indikatorer, koppling till förändringarna i läroplanerna och de moduler Skolverket producerat samt lite ny funktionalitet.

Version 2.0 av LIKA lanserades 22/8 2016
En uppdatering av indikatorerna är gjord och lanserades den 22/8 2016. Uppdateringen är bl.a. anpassad efter de förslag på Nationella strategier för skolväsendets digitalisering samt ändringar i läroplanerna som Skolverket lagt fram till regeringen under våren 2016.

IKT-café, AVMedia Kalmar
Medverkar på IKT-café i Kalmar den 1/9 2016 (spelas in och läggs här)

VHETT16, Göteborg
Föreläsning på konferensen VHETT16 den 12/9 2016

Rapport baserad på publicerade värderingar i verktyget (augusti 2015)
En rapport och ett webbinar baserat på de värderingar som fanns publicerade i verktyget i augusti 2015. Rapporten lyfter upp några olika områden och tittar på hur rektorerna skattat läget för arbetet där
Rapport: Skolans digitalisering – hur långt har vi kommit?
Webbinar: Skolans digitalisering – LIKA-läget

Anpassning av verktyget för förskolan klar (juni 2015)
Lansering var den 4/6 2015 och sändes via webben! Film och kom-igång-tips här: Lansering LIKA förskola

En arbetsgrupp bestående av deltagare från olika delar av landet och med olika roller, jobbade med att se över indikatorer och aktivitetsförslag med målet att verktyget ska behålla samma ram, för röd tråd och samarbete, men samtidigt anpassas så att det blir relevant innehåll för förskolan!

Arbetsgrupp LIKA – förskola:
Henrik Salling (Lund), Ulrika Ardestam (Lidingö), Mick Hellgren (Sandviken), Britt-Mari Åsell Rydberg (Norrtälje), Anders Karlsson (Mölndal), Johan Berntsson (Mölndal), Majja Neverland (Västerås), Linda Malmsten (Göteborg)

—–

Nätverksträffar/erfarenhetsutbyte våren 2016
14/1: Mölndal – blogginlägg här

Nätverksträffar/erfarenhetsutbyte våren 2015:
5/5: Stockholm – blogginlägg här
12/5: Lund – blogginlägg här

Nätverksträffar/erfarenhetsutbyte hösten 2016
9/11: Skellefteå

—–

Styrgruppsmöten 2016
3/2
13/4
21/9

Styrgrupp 2016: Johanna Karlén (SKL/Lund), Magdalena Kågström (Skellefteå), Johan Aspersand (Uppsala), Björn Söderlund (Lidingö), Anna Bjers-Giles (Värmdö), Elisabet Teghult Mayner (Kungsbacka) och Edward Jensinger (Malmö).

skl logotyp