En blogg från SKL

It-tempen för skola och förskola

Arbetsmodell

Vilket är bästa sättet att arbete med LIKA på? Ska rektor göra värderingen på egen hand eller tillsammans med andra? Ska förskolecheferna sitta med sina kollegor och värdera verksamheten? Hur ofta bör man göra LIKA? Finns det några framgångsfaktorer?

Självklart ska arbetet med LIKA-verktyget anpassas efter de förutsättningar som finns hos er. Vi vet att olika kommuner arbetar på olika sätt med verktyget – därför har vi skapat en facebookgrupp för utbyte och diskussion! Där ni kan tipsa varandra hur ni arbetar, vilka utmaningarna och möjligheterna varit. Kanske kan vi samla godbitarna av det som delas där här. Tills dess, några tips och tankar från oss i styrgruppen!

Några råd på vägen:

Ibland är det bättre att börja på den egna kammaren…

LIKA är rektors/förskolechefens verktyg. Därför bör du som rektor/förskolechef göra värderingen i första hand och inte släppa det till någon annan till att börja med. Du är ägaren av värderingen och handlingsplanen. Självklart kan du sitta tillsammans med din it-pedagog, ledningsgrupp e.dyl. om du vill, men det kan finnas risk för att arbetet blir tungrott då – att diskussionerna blir långa utan att ni kommer vidare i själva skattningsarbetet. Å andra sidan är det just diskussionerna som är de viktiga så de ska ni självklart ha. Men om du tar en halvtimme på din egen kammare först, får du ett bild av vad det handlar om och hur du själv tänker kring innehållet. Du kan alltid gå tillbaka till din värdering igen och eventuellt ändra dina svar, när du diskuterat med dina medarbetare. Eller skapa en helt ny värdering som är er gemensamma.

Var inte ensam i arbetet – låt fler göra värderingar…

Efter att du gjort en första värdering på eget håll, kan du tillsammans med andra diskutera svaren och enas i en handlingsplan. Varför inte låta it-pedagogen, försteläraren, biträdande rektorn m.fl. göra sina egna värderingar? Spara dem på skolan/förskolan, så kan ni enkelt exportera dem till en och samma excel för jämförelse och diskussion.

Någon som knackar på axeln…

Att ha någon som är övergripande ansvarig i kommunen är en framgångsfaktor. Någon som finns där, som kan knacka på axeln, stötta i diskussionerna och att ta fram handlingsplanen osv. Någon som också ser till att det blir en systematik i arbetet, att det inte stannar vid en värdering utan resulterar i en handlingsplan och ytterligare värderingar året eller terminen därpå. Att ha en kommunansvarig innebär dessutom att ni drar nytta av alla funktioner i LIKA – ni kan göra övergripande sammanställningar, identifiera och prioritera gemensamma insatser och aktiviteter.

Enkel arbetsmodell:

  • Rektor/förskolechef gör en värdering
  • Värderingen diskuteras med ledningsgrupp, it-pedagoger, arbetslag och publiceras för kommunövergripande arbete och jämförelse med andra i kommunen och landet (aggregerat och anonymt).
  • En handlingsplan för skolan/förskolan tas fram i samverkan med t.ex. it-pedagog, förstelärare.
  • Kommunansvarig tar fram ett underlag baserat på samtliga publicerade värderingar som diskuteras med ledningsgrupper, it-pedagoger m.fl.
  • Underlaget tydliggör kommunövergripande insatser och aktiviteter så att en handlingsplan för kommunen kan tas fram.
  • Varje år görs nya värderingar och handlingsplanerna revideras.

Film med förslag på arbetsmodell:

Fler filmer om LIKA hittar du här

Olika kommuners arbete:

Här på bloggen försöker vi samla gästinlägg från olika kommuner som arbetar med LIKA. Nedan några av de som handlar om just arbetsmodeller:

LIKA i förskolan – ett gemensamt arbete

Lokal digital plan i Halmstad

Arbetet efter LIKA-värderingen

Skellefteå resonerar LIKA

Handfasta tips från Värmdö

LIKA-strategi i Kristinehamn

 

skl logotyp