En blogg från SKL

It-tempen för skola och förskola

Arbeta med LIKA

På de här sidorna finns tips och förklaringar till hur du kan arbeta med LIKA-verktyget. Stöd och hjälp finns också under fliken Använd LIKA och Hjälp (för kommunansvariga) i själva verktyget. Det finns också en facebookgrupp för mer utbyte och diskussion.

Arbetsmodell

Systematik i arbetet (LIKA år 2,3,4…)

Vanliga frågor

Filmer och stödmaterial

 

 

skl logotyp