En blogg från SKL

It-tempen för skola och förskola

Fem år med LIKA

…ett ramverk för att stödja skolor och kommuner i sitt digitaliseringsarbete kan vara ett kraftfullt sätt att skapa en samsyn om mål och vägar framåt, och också för att driva förändring.//. Ramverket ska fungera som ett hjälpmedel för utveckling av strategier, för att driva förändringsarbete och för löpande utvärdering. Därtill ska det stötta arbete med att värdera, planera och prioritera digitaliseringsinsatser.

Så står det i överenskommelsen mellan stat och SKL från den 13 juni 2013. Överenskommelsen som gjorde att det första LIKA-verktyget togs fram. Anledningen till att jag  började på SKL, men definitivt inte anledningen till att jag nu slutar, 5 år senare. Att arbeta med LIKA är något av det absolut roligaste jag gjort. Att få vara med att ta fram ett verktyg som verkligen konkretiserar och ger stöd. Inte bara prata om det, utan göra. Och det tillsammans med så galet bra kompanjoner – från den första arbetsgruppen 2013 till den styr- och förvaltningsgrupp som nu är etablerad och har ett otroligt driv och engagemang.

Att via samarbete och samverkan, via analyser och inblick i andra metoder och verktyg, via erfarenhet och praktiskt arbete, tillsammans forma och kontinuerligt utveckla och anpassa LIKA och nu senast fått vara med om att ta fram syskonet LiKA, har varit så jäkla (ursäkta språket) kul!

Blickar tillbaka och funderar över vad jag tror är framgångsfaktorer med verktygen och landar i följande fyra saker:

1. Att skattningsdelen fokuserar på vad man GÖR (eller inte gör) kopplat till digitalisering och det genom ett vardagligt språk, utan de senaste uttrycken eller (ursäkta igen) flosklerna. För LIKA handlar inte om att mäta digital mognad eller kompetens, utan om att konkretisera, peka på aktiviteter och ge användaren en handlingsplan för arbetet framåt. Ta (it-)tempen och få medicinen ;-)

2. Att alltid behålla fokus på vad vi vill lösa och åstadkomma (..stötta arbetet med att värdera, planera och prioritera digitaliseringsinsatser…) och utifrån det våga välja en primär målgrupp för att på det sättet undvika att sväva iväg och greppa över för mycket. Keep it simple. ”Tänk att få en handlingsplan på en halvtimme” är en måttstock vi haft med oss från början. Och det är ju handlingsplanen som är grejen här, inte skattningen (även om den, tack vare hur indikatorerna är formulerade, förhoppningsvis ger tips och tankar kring vad som kan göras).

3. Att vi hela tiden samarbetat med Skolverket och nu har dem med i styr- och förvaltningsgruppen ger så klart en extra bra och tydlig koppling till det arbete som pågår nationellt. När vi började 2013 fanns det planer på en nationell strategi och förändrade styrdokument, nu finns de på plats och digitalisering av nationella prov på gång. Mycket har hänt under de här åren och via samarbetet har vi enkelt kunnat hålla verktygen i fas med t.ex. Skolverkets olika lärmoduler och nu kopplingen till digitala nationella prov. Så tack alla bra-iga personer på Skolverket som stöttat, tänkt och gett input under åren!

4. Att ha en styr- och förvaltningsgrupp med mandat att ta beslut om utveckling, men som också arbetar praktiskt med innehållet och håller verktygen ajour och verksamhetsnära tack vare att de kommer från just verksamheten. En bredd på deltagarna i gruppen, där alla har olika roller på hemmaplan, men samtliga med den vardagliga användningen av verktygen nära. Tack för ert härliga engagemang och tack för alla roliga, intensiva, energigivande arbetsdagar vi har haft tillsammans!

Och med ovan skrivet tänker jag att wow, det här är behovs- och verksamhetsnära utveckling och kontinuerlig kvalitetssäkring om något och det har jag fått vara med om. Coolt.

Med dessa reflektioner lämnar jag nu med varm hand över till bästa Susanna Frigghe att fortsätta driva utvecklingen av verktygen tillsammans med styr- och förvaltningsgruppen. Själv återgår jag till mer verksamhetsnära arbete igen och hoppas så klart kunna dra nytta av LIKA-verktygen där  (och komma med inspel på eventuell utveckling via ”synpunkter och frågor” ;-)

Tack och hej och vi ses!

/Johanna

Dela gärna!

Inga kommentarer på “Fem år med LIKA”

skl logotyp