En blogg från SKL

It-tempen för skola och förskola

Ett nuläge – ett startläge!

Tänk om alla rektorer och förskolechefer som idag har en sparad värdering i LIKA bockade för ”publicera-rutan”  – vilken nationell nulägesbeskrivning vi skulle kunna få!

Med över 6000 användare och lika många sparade värderingar i LIKA har vi en guldgruva och ett guldläge när det gäller att få en bild av ”läget i landet”. En möjlighet att ta fram en nulägesbeskrivning här och nu inför kommande förändringar i styrdokument och strategier för skolväsendets digitalisering. Tänk en ”läget i landet” 2017 och sen en 2018, 2019… när förändringarna och strategierna bör ha fått genomslagskraft.

Det är en guldgruva eftersom det handlar om din skattning som rektor/förskolechef – din bild av hur det ser ut på din skola/förskola, din bild av vad som fungerar bra och var utmaningarna finns.

Idag har vi 1368 publicerade värderingar (igår 1359 – så de ökar stadigt) och så här ser det aggregerade resultatet ut i spindeldiagrammet så som det presenteras i verktyget:

Spindeldiagram 19 maj 2017

Genom att publicera kan de som är kommunansvariga titta djupare på resultatet på kommunnivå för att prioritera gemensamma insatser. Vi skulle också kunna ta ut aggregerad data på nationell nivå och t.ex. ta fram en bättre rapport  än den som vi tog fram 2015, med mer data som underlag och nu också med förskolan med. En rapport som komplement till olika undersökningar och enkäter som görs. Ett komplement som baseras på det faktiska nuläget ute på skolorna/förskolorna – eftersom du som rektor/förskolechef gör en skattning för att få en analys och en handlingsplan – eftersom LIKA är ett arbetsredskap och inte en enkät.

Visst känns det som guldläge nu! Kanske till och med ett viktigt tillfälle att få en så bra nulägesbild som möjligt dels för att kunna anpassa och prioritera insatser och dels för att kunna följa upp om ett år och/eller två för att se vad och om det skett någon förflyttning. Det skulle ge en övergripande bild av läget baserad på era skattningar (på det aggregerade resultatet, inte på specifika skattningar i en kommun eller på en enhet) – det skulle ge en fingervisning, en indikator på var utmaningarna finns och var det flyter på bra.

Tidig höst kommer vi att lansera version 3.0 av verktyget och då nollställer vi spindeldiagrammet och det aggregerade resultatet baserade på publicerade värderingar igen.

Så TACK för att du ”publicerar” och tack för att du gör det nu!

/Johanna

PS Kan du inte publicera? Kika under Vanliga frågor, under fliken Arbeta med LIKA

Dela gärna!

5 Kommentarer på “Ett nuläge – ett startläge!”

 1. 2017-05-19 12:49
  Skrivet av
  LIKA Som Inkörsport Och Stöd |

  […] Tack för att du publicerar din värdering – guldläge för ett nuläge! 1385 publicerade idag! […]

 2. 2017-05-19 15:39
  Skrivet av
  LIKA – Väg Till Systematiskt Kvalitetsarbete |

  […] Tack för att du publicerar din värdering – guldläge för nuläge! 1414 publicerade idag! […]

 3. 2017-05-19 14:56
  Skrivet av
  LIKA I Danderyd Och Huddinge |

  […] Tack för att du publicerar din värdering – guldläge för ett nuläge! 1568 publicerade idag! […]

 4. 2017-05-19 15:34
  Skrivet av
  LIKA För Pedagoger – Nu Kör Vi! |

  […] Tack för att du publicerar din värdering – guldläge för ett nuläge! 1632 publicerade idag! […]

 5. 2017-05-19 09:59
  Skrivet av
  LIKA 3.0 Lanseras På Måndag! |

  […] Tack för att du publicerar din värdering – guldläge för ett nuläge! 1696 publicerade idag! […]

skl logotyp