En blogg från SKL

It-tempen för skola och förskola

Dags att utöka familjen LIKA?

Vad tror ni? Skulle det vara intressant, relevant, aktuellt att utöka familjen LIKA med en variant mer inriktad på pedagogernas arbete? Som stöd i deras arbete när det gäller digitaliseringen.

Sedan starten av LIKA, har tankarna funnits där. Önskemålen. Frågorna. Om en LIKA för pedagoger. Nu känns det ännu mer aktuellt med Skolverkets förslag på nationella strategier för skolväsendets digitalisering och förändringar i läroplanerna. Så styrgruppen satte sig ner och vände och vred på vad det skulle innebära – syfte, nytta, målgrupp, innehåll och förutsättningar för att skapa ett nytt verktyg inom ramen för LIKA-familjen. Tankarna presenteras på SKL:s nya site DelaDigitalt och det för att se om intresset är tillräckligt stort för att ta det vidare till nästa steg – finansiering och utveckling. Så in och läs, visa intresse om det är intressant ;-)

Nedan några urklipp från idébeskrivningen på DelaDigitalt:
Syftet med ett skattningsverktyg för pedagoger är att erbjuda stöd för pedagogen att upptäcka och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i lärsituationen genom att pedagogen gör en skattning utifrån det arbete som görs/kan göras inom området digitalisering, för att baserat på skattningen sedan få förslag på handlingsplan för fortsatt utveckling. Verktyget hjälper till att konkretisera och bryta ner vad digitalisering är och vad ”ett naturaliserat användande av digitala verktyg i lärsituationen” innebär praktiskt och konkret i vardagen för pedagogerna.

Syftet är också att:
– Konkretisera de nationella strategierna för skolväsendets digitalisering och förändringarna i läroplanerna.
– Ge pedagogen stöd att sålla i bruset, i djungeln av allt som ska göras.
– Fokusera på hur digitaliseringen används i det egna arbetet, vilka olika redskap och resurser som kan användas.
– Ge pedagogen tips på fortsatt utveckling, arbete och lärande för egen del och med eleverna
– Erbjuda underlag för diskussioner i arbetslag, på skolan, inom och mellan skolområden för ett mer gemensamt språk och ökat kollegialt lärande.
– Erbjuda underlag för att, om man så önskar, skapa en ”kursplan” på skolan när det gäller olika digitala moment, vilka delar och vad man arbetar med i de respektive åren, kurserna, ämnena.
– Erbjuda ett aggregerat resultat som stöd för skola och huvudman att t.ex. prioritera olika fortbildningsinsatser och aktiviteter.

LIKA-verktygens ledord är att det ska vara enkelt och begripligt för alla. Att göra en skattning ska inte ta mer än en halvtimme och inte vara beroende av hur digitalt kompetent användaren är. Skattningen och handlingsplanen blir ett underlag för det fortsatta arbetet på egen hand och tillsammans med kollegor. Ett sätt att skapa ett gemensamt språk, tydliggöra och ge stöd i att prioritera insatser.

larare-elev-maja

Illustration: Maja Larson, graphic recorder

Tycker ni att det här låter intressant? Tror ni att det skulle vara ett verktyg värt att utveckla? Skulle det göra nytta på riktigt? Gå då gärna in på DelaDigitalt och visa intresse (no strings attached), så vet vi om och hur vi ska dra det vidare :-)

/Styrgruppen för LIKA, it-tempen för skola och förskola

PS Ni har väl inte missat att vi har en ny facebookgrupp för utbyte och diskussion kring LIKA?

 

Dela gärna!

Författare:
Kommentarer: 3
Kategori: Allmänt
Etiketter: , ,

3 Kommentarer på “Dags att utöka familjen LIKA?”

 1. 2016-11-30 14:30
  Skrivet av
  Mikael Åsberg

  Hej
  Jag satt med i sista workshopen i vårt deltagande i IFOUS programmet ”Digitalisering i skolan” för cirka en månad sedan, där emerga, som håller i utvärderingen, visade på ett analysstöd för elever. Men de nämnde att ett liknande är på gång för pedagogerna som förvänta bli klar kort efter årsskiftet. Det kan vara idé att lyssna med dem om att kunna samköra detta för att få ett kraftfullt och ett verktyg som fler har funderat kring.
  Annars tycker jag att ett självuppskattningsverktyg för pedagogerna kan vara bra som underlag för diskussion som i nuvarande LIKA-verktyg. Dagens LIKA-verktyg kanske är för trubbigt för att riktigt hamna på klassrumsnivå? Jag tror också att rektorer behöver allt stöd de kan få för att ha verktyg och stöd för att lyckas med sin egen förändringsprocess och då kan ett självuppskattningsverktyg vara ett sådant.
  Sen tror jag man måste fundera flera ggr hur det ska se ut för att uppskattningen blir en motivations-faktor som triggar pedagogens egen utveckling och inte stjälper den.

 2. 2016-11-30 14:47
  Skrivet av
  Johanna Karlén

  Tack för inspel och tips Mikael! Absolut idé och viktigt att lyssna in andra som jobbar med olika former av analysstöd och skattningsverktyg, så att vi kan göra mer gemensam sak, lära av varandra. Bättre med kompletterande än konkurrerande verktyg. Smart med samarbete när vi är många som funderar på samma saker, som du skriver. Och jag håller med – det gäller att fundera flera varv så att verktyget blir enkelt, konkret och motiverande!

 3. 2016-11-30 16:23
  Skrivet av
  Nästa Steg – LIKA För Pedagoger |

  […] P.S. Tidigare inlägg som beskriver tankarna bakom verktyget: Dags att utöka familjen LIKA? […]

skl logotyp