En blogg från SKL

It-tempen för skola och förskola

LIKA bra i Västerås

Gästinlägg av Bitte Henriksson, Utvecklingsledare i Västerås Stad

I Västerås skolverksamheter pågår sedan 2008 en satsning på utrullning och användning av datorer och senare även lärplattor i skolor och förskolor. När vi nu 2014 räknar över hur stor maskinparken är i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor finns idag ca 11000 datorer och lärplattor. Det är lättare att få en bild av antalet verktyg än att få en bild av hur de används av lärare och elever. Förskolor och skolor har ägnat sig åt utvecklingsarbetet under olika lång tid och hunnit olika långt i sin förändringsresa.

Vi har samlat på oss många erfarenheter under de år som satsningen pågått och även deltagit i forskningsprojektet Unos Uno. När Unos Uno är slutfört har vi med nya lärdomar startat etapp två av digitaliseringsarbetet i skolverksamheterna i Västerås. I några åtgärdsområden tar vi steg för steg hand om den fortsatta utvecklingen för att uppnå mer nytta med verktygen. Nu finns styrning i hela plankedjan får stadsledningsnivå-förvaltningsnivå-verksamhetsnivå-enhetsnivå – -.

Förutom att varje förskola och skola driver sin egen utveckling med egna interna insatser finns också IKT-mentorer i förvaltningen som kan stödja kollegor på olika förskolor och skolor i användning av verktygen och utveckling av arbetssätt genom workshops och utbildningspaket.

Men hur kan vi veta vad utbildningskatalogen ska innehålla? Och hur kan vi veta vilka andra områden som behöver tas om hand i förvaltningen för att stödja förskolor och skolor i utvecklingsarbetet? Svaret på frågorna är bland annat självskattningsverktyget LIKA.

Grundskolor och gymnasieskolor i Västerås använder sedan augusti 2014 verktyget LIKA. Genom självskattningen får varje rektor en bild av sin skolas utveckling och genom verktygets generade handlingsplan få de även ett stöd i vilka insatser som de kan planera för under läsåret. När vi också använder möjligheterna med att administrera skolorna centralt i förvaltningen och får skolornas självskattningar publicerade i en sammanställning får vi en översikt av utvecklingen och ser vad vi särskilt behöver fokusera på från förvaltningens sida.

VasterasNågra barnsjukdomar på vägen har medfört att inte alla skolor ännu publicerat sina självskattningar. Hittills finns 18 stycken och i bilden här intill visar något av hur sammanställningen ser ut. Det är enkelt att se att utvecklingen går i olika takt på olika skolor.

Bilden ger oss rikligt med information och vi behöver analysera den innan vi vet mer om vad vi ska prioriera. Vi kan tex se att det finns två gröna horisontella band om än i lite olika gröna nyanser. Där behöver vi inte planera för fler insatser. 

Ett tänkbart sätt att jobba vidare är att fokusera på de gula fälten som visar vad skolor ”planerat” att arbeta med. När de gula fälten filtrerats ser vi att åtgärdsområdena i LIKA är graderade från 1-3 beroende på vad som bör prioriteras först och vad som kan tas i nästa steg. Med ”gula” ettor kan vi få en prioriterad göra-lista för år 2015.

Förskolorna står i startgroparna och vill också ha ett LIKA. Ännu har vi inte fördjupat oss tillräckligt mycket för att se hur verktyget kan motsvara förskolornas behov. Det vore intressant att veta om några förskolor använt LIKA.

/Bitte

Dela gärna!

Inga kommentarer på “LIKA bra i Västerås”

skl logotyp